POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
WESTHOUSE GROUP S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Constanța, Str. Cuza Vodă,
nr. 54, parter, ap. 7, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2434/20058, cod de
indentificare fiscală nr. RO17815190, prin prezenta notă, dorim să vă aducem la cunoștință politica societății
noastre cu privire la modalitatea de prelucrare și protejare a datele cu caracter personal.
Politica societății privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
a fost actualizată în acord cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al
U.E., denumit în continuare “Regulament”. Astfel, societatea noastră administrează, în condiții de siguranță și
numai pentru scopuri anume specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre
dumneavoastră.
Prin continuarea utilizării website-ului nostru, ulterior parcurgerii prezentei note de informare,
sunteți de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a societății.
 Principii de colectare a datelor cu caracter personal
– Principiul legalității, echității și transparenței
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
– Principiul limitării legate de scop
Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
– Principiul reducerii la minimum a datelor
Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu
scopurile în care sunt prelucrate.
– Principiul exactității
Datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia
toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în
vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere
– Principiul limitării legate de stocare
Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o
perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
– Principiul integrității și confidențialității
Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu
caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal
Societatea noastră colectează și prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
– administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de website-ul societății (www.
westhousegroup.ro), astfel încât să putem asigura o prezentare cât mai eficientă a conținutului pentru
vizitatorii/utilizatorii noștri și pentru dispozitivele folosite de aceștia, precum și pentru a îmbunătății
funcționalitatea website-ului;
– activități comerciale specifice societății: reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a
activității societății, transmiterea de newslettere (buletine informative);
– în scop de arhivare și de menținere în siguranță a website-ului societății.

 Obiectul politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a societății are ca obiect prelucrarea datelor cu
caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor website-ului nostru, care poate fi accesat la adresa www.
westhousegroup.ro.
 Categorii de date cu caracter personal prelucrate
– numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, fax, precum și alte informații, după caz.
Datele cu caracter personal din această categorie sunt colectate atunci când interacționați cu noi, prin
completarea formularelor de contact de pe website-ul nostru sau prin corespondența prin telefon, e-mail sau în
orice altă modalitate. Sunt incluse aici și informațiile furnizate odată cu înregistrarea pentru a utiliza website-ul
societății, abonarea la serviciile societății sau alte activităti de comunicare socială de pe website-ul nostru.
– informații colectate în mod automat la fiecare vizită pe website-ul societății
În această categorie se înscriu o serie de date, printre care enumerăm, cu titlu de exemplu, informații
tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului/utilizatorului (ex: locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament
hardware), date despre vizita persoanei vizate (ex: informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care
a fost folosit website-ul nostru), informațiile sau produsele vizualizate sau căutate de persoana vizată, precum și
orice alte date privid comportamentul persoanelor vizate și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau
orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului de servicii pentru clienți al
societății.
* NU se vor colecta sau prelucra datele cu caracter personal sensibil, cum ar fi date referitoare la
originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, date
privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
Atunci când, în mod voluntar, fără o solicitare prealabilă din partea societății, utilizatorul va furniza date
din această categorie, fie în urma interacțiunii utilizatorului cu website-ul societății noastre, fie prin
corespondența telefonică, electronică sau în orice altă modalitate cu noi, acestea vor fi șterse din sistemele
societății, mai puțin atunci când există un scop legitim pentru prelucrarea lor. Excepție sunt datele făcute
publice de însuși utilizatorul, atunci când acestea vor fi șterse numai dacă legea impune o astfel de obligație, sau
dacă societatea dorește să le elimine de pe website-ul său.
 Cui sunt divulgate datele cu caracter personal
!Datele înregistrate de Westhouse Group NU sunt vândute către terți și sunt folosite doar în scopul
îmbunătățirii serviciilor societății!
În vederea realizării scopurilor enunțate anterior, Westhouse Group permite accesul la datele cu caracter
personal unui număr limitat de membri ai personalului, care sunt supuși unei obligații de confidențialitate.
Gestionarea datelor cu caracter personal de către angajații Westhouse Group are loc numai la instrucțiunile
exprese ale societății și numai în legătură cu atribuțiile de serviciu. De asemenea, datele cu caracter personal
sunt protejate printr-o serie de de măsuri tehnice și organizatorice asumate de către societate.
 Drepturile vizitatorului/utilizatorului
– Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și de a i se pune la
dispoziție o copie a acestor date;
– Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal;

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale, în anumite condiții;
– Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
– Dreptul la portabilitatea datelor – transferarea datelor cu caracter personal unei alte entități sau
acestuia;
– Dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și solicitarea rectificării, actualizării ori ștergerii
datelor în condițiile legii; conform articolului 21 din Regulament, în cazul datelor cu caracter personal
prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și
fără justificare.
– Dreptul de a se opune unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri.
* Persoana vizată își poate exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Westhouse Gropup S.R.L.
prin accesarea formularului de contact disponibil pe website-ul nostru, www. westhousegroup.ro.
* Atunci când a fost solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana
vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul, oricând, fără niciun efect negativ asupra sa. Prelucrarea
datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, în temeiul consimțământului acestuia, va fi limitată la perioada
prevăzută prin consimțământ. Excepție fac situația retragerii sau limitării consimțământului înaintea expirării
acelei perioade. În cazul expirării sau retragerii consimțământului, societatea va înceta prelucrarea datelor cu
caracter personal pentru scopurile enunțate în prezenta notă, sub rezerva oricărei obligații legale și/sau a
exercitării drepturilor legitime ale societății – inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane.